MB bank

...
B&W - Trắng
396,000 VND/VÒNG
...
Slay quá đêyyy - Xanh da trời
396,000 VND/VÒNG
...
Slay quá đêyyy - Xanh da trời (họa tiết)
396,000 VND/VÒNG
...
Signboard - Đỏ sẫm
396,000 VND/VÒNG
...
Lời ba má dặn (bản màu) - Trà sữa
396,000 VND/VÒNG
...
Mặt mần - Xám
396,000 VND/VÒNG
...
Lời ba má dặn (bản thường) - Xám
396,000 VND/VÒNG
...
Mặt mần - Đen (họa tiết)
396,000 VND/VÒNG
...
Mặt mần - Đen
396,000 VND/VÒNG
...
Graffiti - Xanh lá cây sẫm (họa tiết)
396,000 VND/VÒNG
...
Một thời đã qua - Xanh lá cây sẫm
396,000 VND/VÒNG
...
Graffiti - Xanh lá cây sẫm
396,000 VND/VÒNG
...
Vi vu đây đó - Vàng chanh
396,000 VND/VÒNG
...
Rainbow - Tím (họa tiết)
396,000 VND/VÒNG
...
Rainbow - Tím
396,000 VND/VÒNG
...
Drama - Xanh bạc hà
396,000 VND/VÒNG
...
Một thời đã qua - Xanh lam
396,000 VND/VÒNG